Művészeti szakmacsoport

szakképesítés megnevezése

OKJ szám

képzési idő

előképzettség

gyakorlati képzés

grafikus

54 211 09 0010 54 01
 
4+1 év 8 általános szaktanterem

keramikus

54 211 10 0000 00 00 4+1 év 8 általános szaktanterem

 

Ha a képekre kattintasz, akkor bepillantást nyersz a művészek életébe.

CÉLUNK: A művészetoktatás pedagógiai kultúrájának és eszközeinek folyamatos fejlesztése, a művészeti szakmai ismeretek elmélyítése, elsajátítása. A képző és iparművészeti alkotóképesség alapjainak megteremtése,az alapképességek fejlesztése,melynek birtokában lehetőség nyílik tanulóink számára a további szakmatanulás, illetve egyetemi , főiskolai továbbtanulás. A rugalmasság, a folyamatos önfejlesztés képessége, a kreativitás, a művészeti képzésben biztos alapokat nyújt növendékeink számára a későbbi életsratégia kialakításában..

A művészeti szakmacsoport
Baján a Vizuális Iskola alapító tanárai a Jelky András Szakképző Iskolával együttműködési megállapodás alapján kezdeményezték a művészeti szakképzés indítását az 1999/2000-es tanévben.
Városunk és régiónk történetében többször felmerült az igény olyan képző- és iparművészeti szakközépiskolai képzés megteremtése iránt, mely a térség kézműves hagyományaira épül.
A Szent Antal utcai polgárház méltó helye a grafikus, textiles, keramikus műhelyeknek, egy értéket képviselő és teremtő művészeti iskolának.
A művészeti szakmák, követelményeinek teljesítéséhez, az önálló művészeti munka megalapozásához a tantervi programon túl sokféle tevékenységi formát vezettünk be az évek során. Így kerülhetett sor hazai, külföldi művészettörténeti tanulmányutakra, múzeumi órákra, hazai és nemzetközi művészeti pályázatokon való részvételre, művészeti közéleti feladatokra.
Emlékezetes eseményekkel kapcsolódtunk városunk kulturális életéhez, intézményeinek programjához. Jó néhány színházi díszlet, kiállítás, városi pályázati eredmény dicséri munkánkat. Tanítványaink alkotásait többször láthatták a bajai művészeti napokon, a zászló kiállításokon, városunk nemzetközi installációs kiállításain. Növendékeink rendszeresen megmérettek a művészeti szakközépiskolák rajzversenyein, az országos vizuális versenyen.
Tanulóink bejutottak az ország különböző művészeti egyetemeire, egyetemek kreatív szakjaira.
Az itt tanító művésztanárok hazai, nemzetközi kiállítások résztvevői, városunk művészeti életének meghatározói.
Közösségünk felvállalta a valóság és kortárs művészet jelképeire nyitott, alkotószellemű művészeti oktatás megteremtését.
2010-ben a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Jelky András Szakképző Iskola és Kollégium Művészeti Tagozatát Bács-Kiskun Megye Művészeti Díjával tüntette ki.

Ha a képekre kattintasz, akkor bepillantást nyersz a művészek életébe.

EGYETEMI FELVÉTELT NYERT HALLGATÓINK:

Nyugat-Magyarországi Egyetem - Alkalmazott Művészeti Intézet: Nagy Noémi, Guzsvány Mónika, Hermesz Anikó
Magyar Képzőművészeti Egyetem: Dani Boglárka
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar / Rajz Tanszék: Hodovány Anett, Kristó Judit, Vinkó Leó, Katona Szonja, Karcsák Csilla
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar / Idegennyelvi Tanszék: Turcsányi Brigitta

Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar: Kernya Brigitta, Beiszer Noémi, Görhöny Kati
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: Wetstein Dániel, Kovács Ida
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: Bolvári Eszter, Pálfy Bea, Illés Anna
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar: Pál Szandra, Gárgyán Attila, Seregély Zoltán
Kaposvári Egyetem / Rajz-Vizuális Kommunikáció: Kadanovszky Eszter, Kmetovics Erna .Benedek Judit, Béda László, Kovács Alexandra, Sárkány Georgina
Dunaújvárosi Főiskola Kommunikációs Technológia (Média) Szak: Stráhl Fruzsina, Tóth Zoltán
Óbudai Egyetem: Besszer Bettina