Különös közzétételi lista

A Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői pályázatának eredményei

A közérdekből nyilvános adatokat a köznevelési intézmények honlapján közzé kell tenni. A választással kapcsolatban az alábbiakat:

  - a pályázat részét képező vezetési programot, azaz személyes adatok nélkül, rövidítve,

  - a vezetési programmal kapcsolatosan az Nkt. alapján véleményezésre jogosultak – kialakított véleményét,

  - a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredményét. (külön a nevelőtestületi és az alkalmazotti véleményező értekezlet szavazás eredményét).

A véleményező értekezletek szavazásának eredményei:

Nevelőtestületi szavazás eredménye:
82 leadott szavazatból 80 érvényes - ebből 80 igen, 2 érvénytelen szavazat volt.
Alkalmazotti közösség szavazásának eredménye:
104 leadott szavazatból 103 érvényes - ebből 103 igen, 1 érvénytelen szavazat volt. 

A Bajai Szakképzési Centrum Jelky András szakgimnáziuma és Szakközépiskolája különös közzétételi listája

  1.) A pedagógusok iskolai végzettsége

  2.) A nevelő és oktató munkát segítők száma: 5 fő        

  3.) Az országos mérés-értékelés eredményei
      Petőfi utcai telephely
      Szegedi úti telephely
      Szent Antal utcai telephely

  4.) Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

  5.) Iskolai tanév helyi rendje (munkaterv)

  6.) Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma: