Dolgozók

Intézményünk dolgozóinak névsora
Bali Csaba gépész
Banász Katalin magyar-történelem
Berger Csaba gépész
Bozár László gépész
Bődi Krisztián idegennyelv-testnevelés
Bögi Krisztina Katalin magyar-történelem
Budinkity László fa-építész
Budinkityné Bényi Erika magyar-történelem
Czikoráné Juhász Mónika természettudomány
Cserteiné Filó Ágnes Borbála fa-építész
Dömény István idegennyelv-testnevelés
Dömény János fa-építész
Dr Mészárosné Franek Zsuzsanna egészségügy, szépészet, könnyűipar
Faludi Mária Julianna magyar-történelem
Farkas László művészet
Farkas Zsuzsa művészet
Fehér Zsolt gépész
Felső Róbert idegennyelv-testnevelés
Fodor Ilda művészet
Foki Brigitta természettudomány
Garisa Ágnes egészségügy, szépészet, könnyűipar
Glasenhardt János idegennyelv-testnevelés
Gonda János fa-építész
Győrfi Sándor fa-építész
Halmai Ferenc gépész
Halmos Helga egészségügy, szépészet, könnyűipar
Hegedüsné Garab Márta természettudomány
Hodoványné Varga Györgyike magyar-történelem
Horgas Karina művészet
Jaszenovics Sándor fa-építész
Kákonyi Zsuzsanna egészségügy, szépészet, könnyűipar
Király Attila természettudomány
Koltai-Vancsura Diána természettudomány
Komár Pál természettudomány
Kozma Ildikó természettudomány
Leirer István fa-építész
Lenti Éva Gabriella természettudomány
Lenti Zsolt gépész
Matula Gábor Miklós fa-építész
Miskó Judit egészségügy, szépészet, könnyűipar
Molnár Zoltán idegennyelv-testnevelés
Nagy Zsolt gépész
Németh Károly fa-építész
Németh László idegennyelv-testnevelés
Páncsics Mónika idegennyelv-testnevelés
Papp Nikolett művészet
Prior-Tóth Erzsébet idegennyelv-testnevelés
Rácz Hajnalka magyar-történelem
Reiner Éva fa-építész
Remetei József gépész
Sasi Anikó idegennyelv-testnevelés
Sasi Judit természettudomány
Soósné Fehér Angéla egészségügy, szépészet, könnyűipar
Surányi Zoltán fejlesztő pedagógus
Svraka Antal gépész
Szabóné Bakó Lívia idegennyelv-testnevelés
Szabóné Nagy Andrea egészségügy, szépészet, könnyűipar
Szatmári István gépész
Szőry Erik könyvtáros
Tápainé Budimácz Ildikó idegennyelv-testnevelés
Tóth Ildikó fa-építész
Tóth Rozália magyar-történelem
Tóthné Uhl Julianna idegennyelv-testnevelés
Tumó György idegennyelv-testnevelés
Varnyu József István gépész
Vida Gábor magyar-történelem
Virág Csilla idegennyelv-testnevelés
Wetzl Attila természettudomány
Alföldi Jánosné egészségügy, szépészet, könnyűipar óraadó
Bálon Tünde egészségügy, szépészet, könnyűipar óraadó
Bozár Lászlóné egészségügy, szépészet, könnyűipar óraadó
Csordás Jánosné egészségügy, szépészet, könnyűipar óraadó
Harmati Ágnes egészségügy, szépészet, könnyűipar óraadó
Kántor József művészet óraadó
Kiss Marianna egészségügy, szépészet, könnyűipar óraadó
Kocsis Valéria egészségügy, szépészet, könnyűipar óraadó
Kovács Gáborné egészségügy, szépészet, könnyűipar óraadó
Rácz Előd idegennyelv-testnevelés óraadó
Vassné Kálmán Kinga egészségügy, szépészet, könnyűipar óraadó
Garisáné Koszorús Judit nevelést, oktatást segítő
Lógó János nevelést, oktatást segítő
Orosz Róbert nevelést, oktatást segítő
Ördögh Zsolt nevelést, oktatást segítő
Szitarics Miklós nevelést, oktatást segítő
Bátyai Ferencné technikai dolgozó
Blum Attila technikai dolgozó
Csima József Istvánné technikai dolgozó
Dáné Károly technikai dolgozó
Garai Bernadett technikai dolgozó
Heller Tamás technikai dolgozó
Himmelmajerné Lajkó  Anita technikai dolgozó
Kajtár József technikai dolgozó
Kis Attila technikai dolgozó
Kiss Zoltán technikai dolgozó
Koch Edit technikai dolgozó
Kovács Józsefné technikai dolgozó
Kovács Péter Csaba technikai dolgozó
Kránitz Tiborné technikai dolgozó
Erdős Andrea technikai dolgozó
Mihó Andrea technikai dolgozó
Sibalin Magdolna technikai dolgozó
Stadlerné Bodai Adrienn technikai dolgozó
Szász Lívia technikai dolgozó
Tóthné Varga Valéria technikai dolgozó
Tumó Dénes technikai dolgozó