2020 májusi-júniusi érettségi időszak

Tisztelt érettségiző diákok!

Az írásbeli érettségi kezdési időpontok a korábbi évektől eltérően nem egységesek, ezért kérem, figyelmesen olvassák el MINDEN tantárgy esetében az érettségi behívójukat!
Az érettségi vizsgák kezdete előtt minimum fél órával előbb jelenjenek meg, Belépés kézfertőtlenítés után, a Petőfi utcai épület hátsó bejáratán, az udvar felől.
A nyelvi érettségik 15 perces szünete alatt a termet elhagyni csak engedéllyel lehet.
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a járványügyi helyzet miatt a vizsgákon maszkot, kesztyűt, fertőtlenítőszert biztosítunk, de saját maszk és kesztyű viselése is engedélyezett. Minden nap a vizsga után az iskola minden helyiségét fertőtlenítjük
Felhívom a figyelmüket arra, hogy az érettségi minden eseményén csoportosulni tilos. Kérem, hogy tartsák be az előírt 1,5 m-es távolságot!
A javított dolgozat megtekintésére 2020. május 28-29-én 08:00-16:00 óra között lesz lehetősége a Szegedi út 69-73. sz. alatti épületben.
Amennyiben az írásbeli vizsgaeredménye a 12%-ot eléri, de 25% alatt lesz, szóbeli vizsgát tehet. A szóbeli vizsgák időpontja előre láthatólag
a 12A és KK13/2/A osztály esetében 2020. június 11-12.;
a 12/B és KK13/2 Levelező osztály esetében 2020. június 15-16.

Jó egészséget, és sikeres érettségit kívánok!

Wetzl Attila
tagintézmény-vezető

Kedves érettségizős diákjaink!

A következő információkat juttatom a tudomásotokra:

1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha a megjelent 119/2020. (IV. 16.) Kormány rendelete eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

2. Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani. A mellékelt táblázatban láthatjátok, hogy melyik nap, hány órakor, milyen tárgyból kell vizsgázni! Az A oszlop az emelt szintű, a B oszlop a középszintű vizsgákat tartalmazza! Ne keverjétek össze! Figyelem! Az első héten 9.00-kor kezdődnek a vizsgák, a második héten 8.00-kor!

3. Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy

e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

4. A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.

5. Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

6. Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot szóbeli vizsgát tehet.

7. A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) törli,

kivéve

Ha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait, az adott vizsgaidőszakban rendes, javító és pótló érettségi vizsgát nem tehet. A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgajelentkezéseit előrehozott érettségi vizsgajelentkezésre kell változtatni bármely érettségi vizsgatárgyból, amelyből jogosult érettségi vizsgát tenni. Azokat a vizsgajelentkezéseket, amelyekre a tanuló nem jogosult, az igazgató törli.

Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik a közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az igazgató törli.

8. A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását – a kérelmét az Oktatási Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be. Ezt a meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A kérelem innen letölthető. (Docx formátum, PDF formátum)

9. Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő. Azaz 2020. május 28-án tekinthetitek meg a dolgozatokat.

10. A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje 2020. június 2. 16.00

A Vizsgaidőszak időrendje

A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A

B

C

D

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

 

Időpont

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

9.00

2020. május 4.

matematika

matematika

9.00

2020. május 5.

történelem

történelem

9.00

2020. május 6.

angol nyelv

angol nyelv

9.00

2020. május 7.

német nyelv

német nyelv

9.00

2020. május 8.

biológia

biológia

8.00

2020. május 13.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

8.00

2020. május 14.

informatika

8.00

2020. május 15.

Jó tanulást kívánok mindenkinek!

Wetzl Attila

tagintézmény-vezető